Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Werken met thema's.

In de praktijk wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin activiteiten vorm gegeven worden. Binnen een thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Door het werken met thema's wordt de inhoud voor kinderen duidelijker en kunnen de kinderen er een steeds betere en diepere betekenis aan geven. Hoe een thema concreet gestalte krijgt ligt aan de hulp waarvoor uw kind bij mij komt. Bij het ene kind zijn de activiteiten gericht op rekenen, bij een ander kind zijn de activiteiten gericht op spelling. Binnen elk thema wordt er gebruik gemaakt van diverse spelvormen en herhaling, want herhaling zorgt voor herkenning. En herkenning geeft vertrouwen. Bovendien worden de talenten die de kinderen in zich hebben gebruikt.

De praktijk wordt passend aangekleed in het thema en de werkjes die de kinderen maken worden opgehangen of neergezet. Ook worden er, met goedkeuren van de ouders, foto's gemaakt. Deze worden dan op de website geplaatst en gebruikt in de nieuwsbrief om te laten zien wat we gedaan hebben. Onder het kopje thema's vindt u het lopende thema uitgewerkt. U kunt hier lezen wat we elke week gedaan hebben en foto;s bekijken.

Na elk thema is er een rustweek, zodat de kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt via de website en de nieuwsbrief. 


                                         Thema van nu is:

                                    'Zomervakantie'