Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Lage scores op de Cito, wat nu?

Geplaatst door Melinda van den Eijnden

Op de meeste scholen wordt 2 keer per jaar de Cito-toets afgenomen. Sommige kinderen scoren op deze toetsen onder het gemiddelde. Ouders maken zich hier zorgen over en melden hun kind aan bij een Remedial Teacher. In deze blog wil ik u als ouder laten weten wat belangrijk is wanneer uw kind een lage cito-score behaald. En wat u dan eventueel kunt doen.

Betekenis cito-score

De scores van Cito geven aan hoe een kind het doet ten opzichte van een gemiddelde leerling. Dit wordt aangegeven met niveau-scores. A-B scores zijn boven gemiddeld. Een C-score ligt rond het gemiddelde. Een D-E score ligt onder het gemiddelde. Naast de niveauscores wordt er ook nog een vaardigheidsscore benoemd. Aan deze score kun je zien of het kind gegroeid is, stil is blijven staan of achteruit gegaan is. Ongeacht het niveau van een kind moet het dus binnen zijn eigen ontwikkelingslijn voldoende ontwikkeling doormaken. Een kind met een hoge A-score moet zichzelf ook blijven ontwikkelen.

Hiernaast zie je een grafiek met een ontwikkelingslijn. Je ziet dat dit kind op sommige momenten een flinke groei doormaakt, maar op sommige momenten stil blijft staan of een minimale groei doormaakt.Een lage score?

Dan is het belangrijk om in beeld te krijgen of deze score eenmalig is of dat deze structureel terug komt. Een lage score kan het teken zijn dat het kind moeite heeft met de stof. Dan is het goed dat het kind extra begeleiding krijgt. Het is belangrijk dat de leerkracht goed bekijkt op welke onderdelen en vaardigheden het kind op dat moment uitvalt. Soms is extra of verlengde instructie in de klas voldoende om het probleem op te lossen. Hierbij is het wel van belang dat de leerkracht tussentijds toetst en evalueert om te zien of de extra hulp werkt.

Verder kun je je als ouder afvragen of er bepaalde redenen kunnen zijn waardoor het kind even minder presteert. Dit kan bijvoorbeeld komen door grote veranderingen thuis. Cito-toetsen blijven momentopnames en als er op dat moment thuis iets is veranderd, kan het zijn dat het kind even moeite heeft met zich goed te concentreren. Het is daarom belangrijk dat ook de methode-gebondentoetsen bekeken worden en dat het onderdeel bij het volgende toetsmoment goed in de gaten gehouden wordt. Wanneer er weer een lage score behaald wordt, is er waarschijnlijk spraken van een probleem met de leerstof. Op dat moment is extra begeleiding waarschijnlijk nodig.

Wat kunt u als ouder doen?

Als eerste veel vragen stellen aan de leerkracht. Zorg dat u goed weet wat de leerkracht in de klas gaat doen om uw kind de extra hulp te geven die het nodig heeft. Wat gaat de leerkracht doen aan extra begeleiding?, wat kun je als ouders doen om hieraan bij te dragen?

Mogelijk kunt u thuis ook oefenen met het kind. Op dat moment is het belangrijk dat er een ontspannen sfeer in huis is. Het kind moet thuis ook plezier ervaren in het oefenen van zijn huiswerk. Een gemotiveerd kind is het belangrijkste. Er zijn een hoop leuke spelletjes op de computer of in de winkel verkrijgbaar waarbij uw kind niet bewust bezig is met leren. 

Wanneer blijkt dat de leerkracht niet de hulp kan geven die het kind nodig heeft, ga dan hulp van buitenaf zoeken. Doe dit op tijd, want een kleine achterstand is makkelijker op te lossen dan wanneer deze al groot is. Hier haalt het kind ook meer voldoening uit.