Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Nieuwe citonormen, waarom?

Geschreven door Melinda van den Eijnden, op 28 januari 2015

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, gebruikt men in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs het CITO leerlingvolgsysteem. Per september 2013 heeft CITO de landelijke norm van de huidige LVS-toetsen begrijpend lezen, rekenen en spelling gecontroleerd en gewijzigd. Met de citotoetsen bepaald de leerkracht van uw kind, waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Maar wat betekend het aanpassen van de landelijke norm voor uw kind?


Waarom aanpassing normering Cito toetsen?

Tegenwoordig blijken kinderen beter te scoren dan een aantal jaar geleden. De normen geven aan hoe de score van uw kind zich verhoudt tot de score van andere kinderen. Het gemiddelde niveau van de verschillende leeftijdsgroepen blijkt over de hele linie omhoog gegaan te zijn. Dat was voor Cito een reden om de normering aan te passen naar deze tijd. De nieuwe normen moesten uiterlijk op 1 augustus 2014 doorgevoerd zijn in de leerlingvolgsystemen. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs, zowel voor leerkrachten, leerlingen en voor ouders. Kinderen zullen nu een nog grotere inspanning moeten leveren om het Cito-niveau, dat zij bij eerdere toetsen in voorgaande jaren behaald hebben, vast te houden.

Op de site van Cito staat dit als volgt omschreven: 'De omzetting van de ruwe score (aantal goed) naar de vaardigheidsscore blijft hetzelfde. De interpretatie van de vaardigheidsscore - hoe scoort de leerling ten opzichte van de normgroep - is wel veranderd. De omzetting van vaardigheidsscores naar de niveaus A t/m E, I t/m IV en functioneringsniveaus verandert.'

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?

Over het algemeen zullen de kinderen nu een hogere vaardigheidsscore nodig hebben dan voorheen om tot bijvoorbeeld de gemiddelde leerlingen te horen. Dat kan dus betekenen dat als uw kind bij een eerdere toets (bijv. E5) een II/B scoorde, nu met dezelfde vaardigheidsscore met de nieuwe norm een III/C scoort. Het kind kan dus in vaardigsheidsscore flink gestegen zijn, maar toch een lagere score behaald hebben. Het lijkt dan alsof uw kind is gezakt, maar de vaardigheidsscore van uw kind is flink gestegen. Dat betekent dus dat uw kind een goede ontwikkeling doormaakt. Een lagere score heeft dus echt te maken met de nieuwe normering.

Op de site van Cito staat een ouderbrief die te downloaden is, met meer informatie voor ouders, zodat zij de nieuwe normering ook goed begrijpen.