Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Sta sterk tegen pesten

Geschreven door Melinda van den Eijnden, op 22 april 2014

Afgelopen zaterdag 19 april was het landelijke dag tegen pesten. Deze dag was bedoeld om stil te staan bij pesten en de gevolgen hiervan. In het hele land worden er op scholen activiteiten gedaan om kinderen bewust te maken over wat pesten is en wat de gevolgen kunnen zijn. Maar wat is pesten en wat kunnen we er aan doen? In deze blog ga ik iets vertellen over pesten en over 'sta sterk trainingen' die hiervoor ingezet kunnen worden.

Wat is pesten?

1 op de 4 kinderen wordt gepest!!!

In vrijwel elke klas gebeurt het en vrijwel elk kind krijgt er mee te maken in zijn schoolloopbaan. De één als pester, dit zijn vaak de sterkere kinderen. De ander als de gepeste, dit zijn vaak de zwakkere kinderen. En weer een ander als toeschouwer, dit zijn vaak de kinderen die bij gesprekken denken 'ik heb niets gedaan'. Deze kinderen hebben vaak ook niets gedaan, maar kunnen wel sterk staan tegen pesten. 

Hoe herken je een pester of een gepest kind?

Het sterkere kind: de pester, heeft een grotere mond en anderen kijken tegen hem of haar op. De pestkop heeft geen positieve bedoelingen. Het wil pijn doen, vernielen of iemand kwetsen.

Het gepeste kind: voelt zich vaak eenzaam en verdrietig, hij of zij is onzeker en bang.

Het verschil tussen pesten en plagen.

Kinderen vinden het vaak moeilijk om het verschil tussen pesten en plagen te begrijpen. Want plagen mag wel, maar pesten niet. Maar wanneer is het dan plagen en wanneer wordt het pesten? 

Bij plagen spreken we van incidenten die niet lang duren en die onregelmatig voorkomen. Het gebeurt spontaan. Er is geen machtsverhouding tussen de kinderen en het gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig.

Bij pesten gaat de pester over de grens van het gepeste kind. Het gepeste kind bepaald wanneer hij het niet meer leuk vindt, maar de pester gaat door. Bij pesten zijn de machtsverhoudingen dus bepaald en zijn er kwade bijbedoelingen. Het gepeste kind loopt vaak blijvende psychische en/of fysieke schade op en is niet meer in staat zich te verweren.

Wat kunnen we er aan doen?

Als eerste is de rol van de leerkracht en de ouders cruciaal. Het is belangrijk dat kinderen weten dat jij als leerkracht of ouder pesten niet in orde vindt. Daarnaast is het belangrijk de kinderen te helpen om voor elkaar op te komen. Dat de kinderen begrijpen dat ze hier niets verkeerd mee doen, maar juist goed aan doen.

Kinderen weerbaar maken door 'STA STERK'- training.

Deze training kan zowel aan kinderen individueel als aan groepen gegeven worden. De trainingen beginnen aan de buitenkant met jezelf neer te zetten en bewustwording van je lichaamshouding en uitstraling. Elke bijeenkomst heeft een thema. In de bijeenkomsten worden vaardigheden aangeleerd en herhaald, zodat het een natuurlijke houding wordt. In de laatste bijeenkomsten gaat het om het zichtbaar maken van wie jij bent en wat jij wilt. Het gaat bij pesten dus niet zo zeer om de aandacht die gegeven wordt aan de pester en het gepeste kind, maar om het weerbaar maken van de kinderen. Weerbare lichaamstaal is dus onmisbaar!!!

Klik hier voor meer informatie over deze trainingen.