Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Taal in blokjes

Geschreven op 14-03-2016

Taal in blokjes is een methode die zeer geschikt is voor het gebruik bij kinderen met een achterstand op technisch lezen of spelling. Deze training is ook uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie. De methode is gericht op het aanleren van technisch lezen of het aanleren van de spellingregels. In deze blog leest u alles over deze methode.

F&L Methode Taal in blokjes 

F&L methode staat voor Fonologische en Leerpsychologische methode. Deze methode is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Verschillende werkvormen bij lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De F&L methode is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. De F&L methode maakt gebruik van de sterke kanten van dyslectici 

Hoe werkt Taal in Blokjes?

Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van kleurcode en klankblokken in verschillende kleuren. 

Elk blokje stelt een letter voor. De klank bepaalt de kleur van het blokje. Met behulp van deze klankblokken kan een woord worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden zo goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier geoefend worden. 

                                         T     a    a    l       r    e    (e)    g    e(u) l     s

De training  van het lezen gaat gelijk op met die van spelling. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de kleurcode. Met behulp van fluorstiften kunnen de verschillende klanken in een woord gemarkeerd worden. Hierdoor wordt de klank- en lettergreepstructuur van woorden zichtbaar gemaakt. 


Het gaat bij deze methode dus niet alleen om het opvullen van hiaten in de taalkennis, maar om het aanbrengen van een systeem waarin alles onderling samenhangt. Hierdoor is het niet meer nodig om de schrijfwijze van woorden van buiten te leren. Zelfs onbekende woorden kunnen correct geschreven en gelezen worden. 

Dyslectische kinderen en volwassenen worden met behulp van Taal in Blokjes opgeleid tot 'taaldenker'. De leerling heeft het materiaal (de uitspraak, de klank) zelf in huis. Met het juiste gereedschap en de juiste gebruiksaanwijzing leert hij elk woord als een logische puzzel van klanken en regels op te lossen. Nooit meer eindeloos woorden overschrijven dus!

Wilt u meer informatie over deze methode, kunt u altijd contact opnemen.