Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Wat is remedial teaching?

Geplaatst door Melinda van den Eijnden

Als ouder zijnde voert u regelmatig gesprekken op school over de resultaten van uw kind. Het kan zijn dat de leerkracht tijdens zo'n gesprek het advies geeft om hulp van een remedial teacher in te schakelen. Maar wat is dat Remedial Teaching vraagt u zich als ouder dan af. In deze blog ga ik u daar alles over vertellen.

De remedial teacher

Een remedial teacher, ook wel RT-er genoemd, heeft meestal een onderwijsbevoegdheid. Ze mogen dus lesgeven aan een klas met kinderen. Een remedial teacher is dus eigenlijk een leerkracht die kinderen individueel ondersteunt die problemen hebben op school. Naast de onderwijsbevoegdheid hebben zij een vervolgopleiding gevolgd om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen te kunnen begeleiden. Er kan ook remedial teaching gegeven worden aan kinderen die hoger dan gemiddeld presteren, ook zij kunnen aandacht en zorg gebruiken. De hulp die geboden wordt is afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind. 

Op veel scholen wordt Remedial Teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht remedial teaching aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele schoolteam wordt bepaald, alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

Wat doet een remedial teacher?

Een remedial teacher begeleidt kinderen die moeilijkheden hebben op school. Bij deze kinderen is vaak op school al veel extra begeleiding gegeven, maar bleek dit niet voldoende. Als ouder en leerkracht kunt u dan besluiten om een remedial teacher in te schakelen. Deze nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek waarin besproken wordt waar de moeilijkheden zitten. Maar er wordt zeker ook besproken wat er al goed gaat.

Hierna vindt er een pedagogisch-didactisch onderzoek plaats. In dit onderzoek neemt de remedial teacher testjes af en voert gesprekken met ouders, leerkracht en kind. Uit dit onderzoek trekt de RT'er conclusies en worden adviezen gegeven over hoe het kind het beste begeleid kan worden. Met deze conclusies en adviezen stelt de RT'er een handelingsplan op. In dit plan wordt beschreven hoe de RT'er het kind gaat begeleiden, welke materialen er gebruikt gaan worden, enz.

Vanuit het handelingsplan wordt gekeken hoeveel begeleiding het kind nodig heeft. Het kind komt vaak 1 à 2 keer per week bij de RT'er en krijgt dan 60 minuten begeleiding per sessie. Na een sessie krijgt een kind vaak huiswerkoefeningen mee. De sessie wordt gestart met een gesprekje en het huiswerk wordt besproken. Er wordt dan vooral in gesprek gegaan over hoe het kind denkt. Hierna geeft de remedial teacher uitleg en worden er samen oefeningen gemaakt. Om het vor het kind leuk te houden worden er verschillende werkvormen gebruikt. Bijvoorbeeld op papier, een computerspel, in spelvorm, door te bewegen, enz. De sessies worden altijd afgesloten met iets leuks. Het kind mag dit zelf kiezen. Dit kan een spelletje zijn, een gesprekje, op de computer, enz.

Na ongeveer 12 sessies vindt er een evaluatie plaats. Hierbij wordt er gekeken naar het effect van de begeleiding. In het handelingsplan staan doelen geformuleerd die de remedial teacher wil bereiken. Bij de evaluatie wordt bekeken of deze behaald zijn of dat er nog verdere begeleiding nodig is. Wanneer dit nodig is worden er nieuwe doelen geformuleerd en wordt er verder gegaan met de begeleiding.

Wilt u meer informatie over Remedial Teaching? Neem dan gerust contact met mij op.