Wat biedt Eigenwijze voor uw kind?

Eigenwijze is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Hieronder vind je de verschillende vormen van coaching en begeleiding.

  • Remedial teaching
  • RekenBootcamp
  • Huiswerkbegeleiding d.m.v. 'leren leren'
  • Citotraining
  • Werkgeheugentraining BCB


Wat deze diensten precies inhouden, kunt u onder de desbetreffende pagina onder het kopje 'ouders' lezen. 

Centraal staat de manier waarop het kind leert, het bevorderen van het zelfvertrouwen en positiviteit. Vaak zijn er al veel negatieve ervaringen opgedaan. Van belang is om het kind weer positieve ervaringen op te laten doen en hierdoor meer gemotiveerd te maken.

De begeleiding vindt aan huis plaats. Voorwaarde is wel dat er in een rustige omgeving gewerkt kan worden.

Tevens kan ik voor scholen op freelance basis leerlingen begeleiden bij leerproblemen en/of leerlingen.