BCB Geheugentraining

BCB geheugentraining maakt onderdeel uit van de werkgeheugentraining van ECLG. Als gecertificeerd trainer mag RT-praktijk Eigenwijze deze training aanbieden.

Wat is BCB Geheugentraining?

Het werkgeheugen is van belang bij het uitvoeren bij schoolse taken en leren. De capaciteit van het werkgeheugen verschilt per kind. Kinderen met een minder goed werkgeheugen hebben moeite met het uitvoeren van meerdere praktische handelingen tegelijk. Wanneer een kind wordt gehinderd in het uitvoeren van zijn dagelijkse bezigheden en taken spreken we van werkgeheugenproblemen.

Met de BCB geheugentraining leren kinderen om hun werkgeheugen beter te gebruiken. De online spellen zijn speciaal gemaakt om zowel het visuele als het verbale werkgeheugen te trainen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van het kind. 

Naast het online oefenen met het trainingsprogramma wordt er ook geoefend met werkbladen en andere oefeningen. De kracht van deze training zit in de transfer van het online oefenen naar de school- en thuissituatie. Het kind leert passende geheugenstrategieën en taakaanpak te gebruiken om de spelletjes uit te kunnen voeren. Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt naar hoe je deze strategieën in de klas en thuis kunt gebruiken. 

De BCB geheugentraining bestaat uit drie geheugenspellen:

1. Zoekplaatje: gericht op verwerkingssnelheid, scannen op relevante informatie, negeren van afleidende informatie, automatische herkenning van letters en woorden, onthouden van visuele informatie, leren toepassen van geheugenstrategieën.

2. Letterdans:  gericht op informatie langere tijd vasthouden, onthouden van visueel-ruimtelijke informatie, automatische herkenning van letters, logisch redeneren, leren toepassen van geheugenstrategieën.

3. Rekenmachientje: gericht op verwerkingssnelheid, informatie langere tijd vasthouden, toepassen van automatiseringsstrategieën, memoriseren van rekenfeiten, toepassen van geheugenstrategieën.


Voor wie is BCB Geheugentraining?

Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 13 jaar. Het programma is geschikt voor leerlingen van halverwege groep 4 tot en met de brugklas van het voortgezet onderwijs.


Hoe lang duurt BCB Geheugentraining?

Het programma duurt een periode van 9 weken waarbij het computerprogramma 4 keer per week wordt gebruikt. Eenmaal per week vindt de sessie plaats onder begeleiding van de trainer. De overige 3 oefensessies worden thuis uitgevoerd onder begeleiding van een ouder. 


Wanneer?

De dag en tijd van de begeleiding zijn nader overeen te komen. Meestal één sessie van 45 minuten per week.  De ouder is niet aanwezig tijdens de sessies.


Waar vindt de remedial teaching plaats?

 De begeleiding vindt in de praktijk plaats. 


Een training kan zinvol zijn als uw kind aan één of meerdere van onderstaande voorbeelden voldoet:

 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden en uitvoeren van lange instructies.
 • Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op het werk.
 • Hij/zij lijkt te dagdromen tijdens het werken
 • Hij/zij kan zich maar kort concentreren, let vaak niet op of is snel afgeleid.
 • Hij/zij kan moeilijk beginnen met een taak, stelt uit of is als laatste klaar.
 • Hij/zij vraagt herhaaldelijk om dezelfde uitleg ("Wat moest ik ook al weer doen?").
 • Hij/zij heeft moeite met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen om het te kunnen begrijpen.
 • Hij/zij raakt in de war wanneer een taak meerdere stappen vereist.
 • Hij/zij onthoudt vaak het eerste (of juist het laatste) wanneer er drie dingen worden opgenoemd.
 • Hij/zij vindt het lastig om te wachten om iets belangrijks te zeggen of te schrijven, onderbreekt anderen daarom vaak.
 • Hij/zij heeft moeite met het onthouden en tegelijkertijd verwerken van informatie.
 • De leerprestaties blijven achter bij de verwachting die er is.
 • Hij/zij raakt vaak dingen kwijt of weet niet meer waar spullen opgeborgen zijn.