Remedial Teaching

 Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) is individuele begeleiding van kinderen met een leerprobleem of leerstoornis. De remedial teacher helpt kinderen die onder- of bovengemiddeld presteren. Denk hierbij aan problemen met rekenen, spelling  of (begrijpend) lezen. Maar ook bij concentratieproblemen in de klas of bij moeite met huiswerk, kan de remedial teacher ondersteuning bieden.

Omdat elk kind uniek is, is maatwerk een vereiste. De begeleiding van uw kind wordt daarom afgestemd op het niveau, de behoeften en leerstijl die het nodig heeft.  De remedial teacher stelt realistische en meetbare doelen. Dit doorbreekt het vastgelopen proces en uw kind wordt weer trots op zichzelf.


Voor wie is Remedial Teaching?

Ouders en scholen voor kinderen van 4-14 jaar die hulp kunnen gebruiken bij:

- Rekenen

- Taal/spelling (ook werkwoordspelling)

- Lezen (technisch of begrijpend lezen)

- Werkhouding (concentreren, prioriteiten stellen, organiseren)

- Taakaanpak (hoe een taak aan te pakken)

- Sociaal- emotionele vaardigheden

- Communicatieve vaardigheden


Hoe lang duurt remedial teaching?

Een periode van remedial teaching duurt altijd 12 weken, gevolgd door een evaluatiegesprek. In het evaluatiegesprek komt onder andere ter sprake wat er bereikt is en of het wenselijk is om nog een periode van 12 weken remedial teaching te volgen.


Wanneer?

De dag en tijd van de begeleiding zijn nader overeen te komen. Meestal één sessie van 60 minuten per week. Bij jonge kinderen of automatiseringsproblemen is soms twee keer 30 minuten per week wenselijk. De ouder is niet aanwezig tijdens de RT-sessies.


Meer weten? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken