Huiswerkbegeleiding

Wat is huiswerkbegeleiding?

Alle kinderen hebben er tegenwoordig mee te maken. HUISWERK! Voor kinderen valt het niet altijd mee om ook nog thuis te werken voor school. Als ouder heeft u niet altijd de tijd om uw kind hierin te begeleiden of lukt het niet uw kind zelf te motiveren. Met als gevolg: strijd tussen u en uw kind. 

Ik kan u daarbij helpen. Ik bekijk samen met uw kind waar het tegenaan loopt. Vaak zit dit in de combinatie van het organiseren, plannen en het leren van het huiswerk. Met behulp van de 'Leren leren' methode leer ik uw kind hoe het moet leren, hoe het zo goed mogelijk organiseert en aanpakt en welke houding hierbij nodig is. Als uw kind merkt dat het maken van huiswerk gemakkelijker gaat, krijgt het hier ook meer plezier in. Dat heeft tevens een belangrijk neveneffect. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het aanleren van een positieve houding tegenover leren belangrijk is. Hierdoor worden namelijk de prestaties én de ontwikkeling van uw kind gunstig beïnvloed.

Ouders vragen mij ook vaak om tips waarmee ze hun kind beter kunnen begeleiden in het proces. Ik heb hiervoor speciaal een folder met huiswerktips gemaakt. Klik hier om deze te bekijken. 


Voor wie is huiswerkbegeleiding?

Ouders en scholen met kinderen van 11-14 jaar die hulp kunnen gebruiken bij:

- Studievaardigheden (plannen, kaartlezen, tabellen lezen, gebruik maken van bronnen, enz.)

- Werkhouding (concentreren, prioriteiten stellen, zelfstandig huiswerk maken, organiseren, enz.)

- Taakaanpak ( hoe een taak aan te pakken)


Hoe lang duurt huiswerkbegeleiding?

Dit is afhankelijk van de behoefte aan hulp die uw kind nodig heeft. Een periode van huiswerkbegeleiding duurt meestal 12 weken, gevolgd door een evaluatiegesprek. In het evaluatiegesprek komt ter sprake wat er bereikt is en of het wenselijk is de begeleiding voort te zetten.


Wanneer?

Dag en tijd zijn nader overeen te komen. Meestal één sessie van 60 minuten per week. De ouder is niet aanwezig tijdens de sessie.


Waar vindt de huiswerkbegeleiding plaats?

De begeleiding vindt in de praktijk plaats.