Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Welkom bij RT-praktijk EigenWijze

EigenWijze is een praktijk voor het begeleiden van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 4-13 jaar uit het reguliere en speciale basisonderwijs en het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

U kunt met uw kind terecht voor ondersteuning bij schoolprestaties, het maken van huiswerk of bijvoorbeeld een CITO-training.

Heeft uw kind een diagnose zoals dyslexie, ADHD of PDD-NOS? Dan wordt daar natuurlijk in het bijzonder aandacht aan besteed.

Positieve benadering

In de begeleiding van EigenWijze wordt uitgegaan van de kracht van uw kind. 'Waar is het kind goed in?' Dit zorgt ervoor dat uw kind zich prettig voelt en gemotiveerd raakt om de leerachterstand in te lopen of leert omgaan met de stoornis.

Samenwerking

Voor de beste kans van slagen is een goede en nauwe samenwerking met u als ouders en leerkrachten belangrijk. EigenWijze informeert daarom ouders én school regelmatig over de ontwikkelingen van het kind. En andersom, u oefent immers ook met uw kind veelvuldig thuis en ook de leerkracht heeft goed zicht op de ontwikkelingen van uw kind.

Kijkt u eens rustig rond op deze site. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, bel gerust of stuur een e-mail.


#rt_eigenwijze

RT Eigenwijze
RT Eigenwijze @rt_eigenwijze Sinds kort biedt RT-praktijk Eigenwijze een speciale training voor kinderen met een achterstand bij lezen/spelling. t.co/R0bQkOKvX2 Reageer Retweet Favoriet 14 Mar 16