Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Het verschil tussen cito-toetsen en methodetoetsen.

Geschreven op 03-02-2016

Op school maken kinderen regelmatig toetsen. Bijvoorbeeld aan het eind van een blok bij rekenen of taal. Op dat moment wordt er door de leerkracht bekeken wat het kind dat blok geleerd heeft. En hierop past de leerkracht dan zijn aanbod aan. Naast de methodetoetsen wordt er twee keer per jaar een cito-toets afgenomen. De grote vraag bij ouders is dan vaak: Wat is het verschil tussen een cito-toets en een methodegebonden toets. In deze blog leest u hier alles over.

Verschil

Het belangrijkste verschil is dat een cito-toets niet aan een methode verbonden is. Deze toets kan op elk moment afgenomen worden, ongeacht de methode die de school gebruikt. Een ander belangrijk verschil is dat een methodegebonden toets stof toets die uw kind over een korte periode aangeboden heeft gekregen. Hiermee wordt bekeken of uw kind deze stof goed opgepikt heeft. Bij een cito-toets wordt stof getoetst die uw kind over langere tijd geleerd heeft. Het krijgt bijvoorbeeld niet 1 of 2 spellingregels aangeboden, maar alle spellingregels die uw kind aangeboden heeft gekregen. En vaak zelfs nog meer, zodat sterke leerlingen kunnen laten zien wat zij al kunnen. 

Verder geeft een methodegebonden toets aan of uw kind de stof voldoende of onvoldoende beheerst. Er wordt hierbij verder niet gekeken naar anderen kinderen, maar echt alleen naar uw kind. Bij een cito-toets wordt er gekeken hoe uw kind scoort ten opzichte van het gemiddelde. Of dit resultaat goed is hangt af van wat er van uw kind verwacht mag worden.

Belangrijkste redenen om de cito-toets af te nemen zijn:

1. Omdat er over een langere periode bekeken wordt wat uw kind geleerd heeft. Hierdoor wordt duidelijk wat uw kind aan leerstof onthoudt. Dit is ook de reden waarom er een verschil kan ontstaan tussen cito-toetsen en methodegebonden toetsen.

2. In een cito-toets worden niet de specifiek geoefende voorbeelden getoetst, maar wordt er gekeken of uw kind het geleerde ook kan toepassen in andere situaties.

3. De cito-toets maakt de leerontwikkeling van uw kind over een langere periode zichtbaar. Hierdoor kan, als dat nodig is, sneller ingegrepen worden. 

Wilt u meer weten over wat de uitslag van de cito-toetsen zeggen over het niveau van uw kind? Lees dan snel de blog lage scores op cito, wat nu?